60 Egyptian Pounds
Amr Salama – Egypt - 2023 - 20 min
Arabic spoken with English subtitles

Aspiring rapper Ziad and his family have long suffered at the hands of his abusive father. However, when tensions reach a boiling point, Ziad takes it upon himself to end his family’s suffering once and for all.

NL

Aspirant-rapper Ziad en zijn familie hebben lange tijd geleden onder zijn gewelddadige vader. Wanneer de spanningen echter een hoogtepunt bereiken, neemt Ziad het heft in eigen handen om het lijden van zijn familie eens en voor altijd te beëindigen.

60 EGYPTIAN POUNDS - Amr Salama - Egypt


More Shorts 2024