Ahmed, a young Parisian of Algerian descent, while sitting on a public bench at the local university, meets a student who has recently arrived from Tunisia. They are children of different cultures. Lively, energetic and in love with literature. The film is an ode to literature, poetry and exile, while also exploring the anguish associated with opening up to love.

Een verhaal over liefde en verlangen

Ahmed, een jonge Parijzenaar van Algerijnse afkomst, ontmoet zittend op een openbaar bankje van de plaatselijke universiteit een student die onlangs uit Tunesië is aangekomen. Het zijn kinderen van verschillende culturen. Levendig, energiek en verliefd op literatuur.  De film is een ode aan literatuur, poëzie en ballingschap, terwijl hij ook de angst onderzoekt die gepaard gaat met het zich openstellen voor liefde.