Behind the Mountains
Sat 1 June - 11:45

Mohamed Ben Attia - Tunisia, France, Belgium, Italy, Saudi Arabia & Qatar - 2023 - 98’ min
Arabicsproken with English subtitles

“BEHIND THE MOUNTAINS” is a profound narrative exploring the life of Rafik, recently released from prison for vandalism, who harbours a deep-seated belief that he can fly. Determined to prove this ability to his son, Yassine, despite his family’s scepticism, Rafik embarks on a journey that tests the boundaries of reality and possibility.

Together, Rafik and Yassine flee to the solitude of the mountains, seeking refuge in a secluded bourgeois country house. Here, the film intricately explores Rafik’s psychological battle and his unwavering quest to validate his extraordinary belief. This quest serves not only as a testament to human determination and the power of belief but also blurs the lines between the tangible and the imagined, challenging viewers to contemplate the limits of human aspiration and the nature of reality itself.

This film is not just a story about a father’s desire to prove himself to his son; it is a touching reflection on the essence of belief, the pressures of familial and societal expectations, and the thin line separating ambition from folly. “BEHIND THE MOUNTAINS” is a celebration of the human spirit’s ability to dream beyond the visible, presenting an enchanting tapestry of drama, emotion, and philosophical inquiries that invite viewers to question, reflect, and dream.

NL

“BEHIND THE MOUNTAINS” is een diepzinnig verhaal over het leven van Rafik. Rafik, die gevangen zat vanwege vandalisme en onlangs is vrijgekomen, koestert een diepgeworteld geloof dat hij kan vliegen. Vastberaden om deze vaardigheid aan zijn zoon, Yassine, te bewijzen ondanks de scepsis van zijn familie, begint Rafik aan een reis die de grenzen tussen realiteit en mogelijkheid verkent.

Samen vluchten Rafik en Yassine naar de eenzaamheid van de bergen, op zoek naar een toevlucht in een afgelegen burgerlijk landhuis. Hier verkent de film op subtiele wijze Rafiks psychologische strijd en zijn onwrikbare queeste om zijn bijzondere overtuiging waar te maken. Deze zoektocht getuigt niet alleen van menselijke vastberadenheid en de kracht van geloof, maar vervaagt ook de lijnen tussen het tastbare en het ingebeelde, waardoor kijkers worden uitgenodigd om zelf na te denken over de grenzen van menselijke aspiratie en de ware aard van de realiteit.

Deze film is niet alleen een verhaal over de wens van een vader om zichzelf aan zijn zoon te bewijzen; het is ook een ontroerende reflectie op de essentie van geloof, de verwachtingen van familie en maatschappij, en de dunne lijn tussen ambitie en dwaasheid. “BEHIND THE MOUNTAINS” viert het vermogen van de menselijke geest om verder te dromen dan het zichtbare, en presenteert een betoverend weefsel van drama, emotie en filosofische vraagstukken die kijkers uitnodigen om te bevragen, te reflecteren en te dromen.


Behind the Mountains - Mohamed Ben Attia - Tunesië - 2023 - 98 min
Behind the Mountains - Mohamed Ben Attia - Tunesië - 2023 - 98 min
Behind the Mountains - Mohamed Ben Attia - Tunesië - 2023 - 98 min

LantarenVenster
Otto Reuchlinweg 996 (Wilhelminapier)
3072 MD Rotterdam

Behind the Mountains - Mohamed Ben Attia - Tunesië - 2023 - 98 min
More films

Animalia

Sat 1 June – 22:00

Sofia Alaoui – Morocco – 2023 – 90 min
Amazigh, Arabic & French spoken with English subtitles

Read More »
Backstage - Afef Ben Mahmoud, Khalil Benkirane

Backstage

Fri 31 May – 16:15 
 Sun 02 June – 14:00

Afef Ben Mahmoud, Khalil Benkirane – Morocco – 2023 – 102’ min
Arabic spoken with English subtitles

Read More »
LYD - film by Rami Younis & Sarah Ema Friedland

LYD

Sat 1 June – 16:30

Rami Younis, Sarah Ema Friedland – Palestine – 2023 – 78’ min
Arabic spoken with English subtitles

Read More »