Anas, a former rapper, works for a cultural center in a deprived area of Casablanca, where he meets young people who have something special to say, but don’t know how.
Encouraged by their teacher, these young people are supported to overcome old tradition, lay aside shiny modernity and religious radicalism to find their own voice, using rap as a medium.

Casablanca-beats

Anas, een voormalig rapper, werkt voor een cultureel centrum in een achterstandswijk van Casablanca, waar hij jonge mensen ontmoet die iets bijzonders te vertellen hebben, maar niet weten hoe. Aangemoedigd door hun leraar worden deze jongeren gesteund om de oude traditie te overwinnen, glanzende moderniteit en religieus radicalisme terzijde te leggen om hun eigen stem te vinden, met behulp van rap als medium.