Closure
Best Short Film Award
Closure - Mooney Abu Samra – Jordan
2023 - 23 min - Arabic spoken with English subtitles
Closure (22 min) - Mooney Abu Samra - Jordan

In the vast expanse of the desert, a determined young geologist finds herself stranded. She is the lone survivor of a group of geologists on a survey mission who drowned due to sudden rain caused by climate change. Faced with the harsh reality of her circumstances, she sets forth on a profound and introspective odyssey, A mysterious traveller with a turbulent past joins her and presents a series of puzzling challenges to inspire and motivate her. Through their shared journey, she grapples with conflicting emotions, oscillating between the unwavering hope of survival and an inner resistance to the inescapable forces of fate.

NL

In de uitgestrekte woestijn vindt een vastberaden jonge geologe zichzelf gestrand. Ze is de enige overlevende van een groep geologen op een onderzoeksmissie die verdronken zijn door plotselinge regen veroorzaakt door klimaatverandering. Geconfronteerd met de harde realiteit van haar omstandigheden, begint ze aan een diepgaande en introspectieve odyssee. Een mysterieuze reiziger met een turbulent verleden voegt zich bij haar en stelt een reeks raadselachtige uitdagingen voor om haar te inspireren en te motiveren. Tijdens hun gezamenlijke reis worstelt ze met tegenstrijdige emoties, heen en weer geslingerd tussen de onwankelbare hoop op overleving en een innerlijke weerstand tegen de onontkoombare krachten van het lot.


More Shorts 2024