fbpx
Curfew
Amir Ramses - Egypt - 2020 - 93 min.

Curfew is a moving drama about a mother and daughter who are confronted with their hidden emotions and family secrets during a quarantine in Egypt. The story poignantly shows how people are forced to live together and learn to deal with each other during difficult times.

Avondklok

Curfew is een ontroerend drama over een moeder en dochter die geconfronteerd worden met hun verborgen emoties en familiegeheimen tijdens een quarantaine in Egypte. Het verhaal toont op indringende wijze hoe mensen gedwongen worden om samen te leven en te leren omgaan met elkaar tijdens moeilijke tijden.

Curfew - Amir Ramses