Daughters Of Abdul Rahman
Zaid Abu Hamdan - Jordan & Egypt - 2021 - 118 min.

A universal family drama about women who have to make choices in a patriarchal society. Four sisters have lost sight of each other to escape their lives that are determined for them. The women show a reflection of the different layers of Jordanian society.

The film is about what happens behind the front door and about stories based on true events in the suburbs of Amman.
The four sisters are forced to come together to find their suddenly missing father. During their unexpected quest, secrets are revealed and more…

Dochters van Abdul Rahman

 Een universeel familiedrama over vrouwen die keuzes moeten maken in een patriarchale samenleving. Vier zussen zijn elkaar uit het oog geraakt om te ontsnappen aan hun leven wat voor hen bepaald wordt. De vrouwen laten een afspiegeling van de verschillende lagen van de Jordaanse maatschappij zien.

De film gaat over wat achter de voordeur gebeurt en over verhalen die gebaseerd zijn op ware gebeurtenissen in de buitenwijken van Amman.
De vier zussen komen gedwongen samen om hun plotseling vermiste vader te vinden. Tijdens hun onverwachte zoektocht worden geheimen onthuld en meer…  

Daughters Of Abdul Rahman - Zaid Abu Hamdan