The Italian film Europa (2021) by Haider Rashid focuses on the dangers of the so-called Balkan route. A long, dangerous road for refugees and migrants to reach the West.

Europa

In de Italiaanse film Europa (2021) van Haider Rashid staan de gevaren van de zogenoemde Balkanroute centraal. Een lange, gevaarlijke weg die vluchtelingen en migranten afleggen om het Westen te bereiken.