A personal documentary that puts the creation of unity and finding a common rhythm and joy despite different cultures and languages to the test.

This documentary accompanies The Nile Project on their hundred-day tour across the US. The Nile Project is a project that brought together twelve musicians from seven of the eleven countries through which the Nile flows. One of the project’s goals is to demonstrate that music can bring unity despite diverse cultural backgrounds. We get up close with the musicians and their ups and downs. The documentary offers a unique insight into their lives and traditions, and their relationship with each other, music, and culture. A beautiful film that captivates you and makes you feel part of the group.

NL

Een persoonlijke documentaire waarin het creëren van eenheid en het vinden van een gemeenschappelijk ritme en plezier, ondanks verschillende culturen en talen, op de proef worden gesteld.

Een documentaire die The Nile Project vergezelt op hun honderd dagen durende tournee door de VS. The Nile Project is een project dat twaalf muzikanten heeft verzameld uit zeven van de elf landen die de Nijl liggen. Een van de doelen van het project is om aan te tonen dat dankzij muziek eenheid mogelijk is, ondanks de verschillende culturele achtergronden. We maken van dichtbij kennis met de muzikanten en hun ups en downs. De documentaire biedt een uniek inzicht in hun levens en tradities, en hun relatie tot elkaar, de muziek en de cultuur. Een prachtige film die je meesleept en je het gevoel geeft dat je deel uitmaakt van de groep.