Farewell
Ibrahim Hisham Melhem - Syria - 2023 - 24 min
Arabic spoken with English subtitles
Farewell - 
Ibrahim Hisham Melhem -
Syria - 2023 - 24  min

Salma has vowed to take her dead brother’s body back to their family home in another country, a perilous journey that requires several illegal border crossings and the dubious help of a people smuggler.  Salma has to make a fateful decision: does she go on with carrying out her promise to herself to deliver her dead brother’s body to its final resting place, or does she try to save a living stranger?

NL

Salma heeft gezworen het lichaam van haar overleden broer terug te brengen naar hun ouderlijk huis in een ander land, een gevaarlijke reis die meerdere illegale grensovergangen vereist en de twijfelachtige hulp van een mensensmokkelaar.

Salma staat voor een noodlottige beslissing: gaat ze door met het nakomen van haar belofte om het lichaam van haar dode broer naar zijn laatste rustplaats te brengen, of probeert ze een levende vreemdeling te redden?


More Shorts 2024