Flight 404
Hani Khalifa - Egypt - 2024 - 92 min
English & Arabic spoken with English subtitles

The Ladies Night of the Arab Film Festival 2024! …
Everyone who is being identified as a female is welcome.

The film follows the story of Ghada as she prepares for her pilgrimage to Mecca. However, her plans are disrupted when she is faced with an unexpected emergency that requires a significant sum of money. Forced to confront her past, Ghada finds herself in a situation where she must confront old relationships and challenges she thought she had left behind. As she embarks on this unexpected journey, she is forced to confront her own inner demons and doubt whether she has the strength to overcome her past and complete her spiritual journey to Mecca.

The film portrays the emotional journey of the protagonist and invites viewers to reflect on their own paths to self-discovery and spiritual fulfilment.

NL

De film volgt het verhaal van Ghada terwijl ze zich voorbereidt op haar pelgrimstocht naar Mekka. Haar plannen worden echter verstoord wanneer ze geconfronteerd wordt met een onverwachte noodsituatie die een aanzienlijke som geld vereist. Gedwongen om haar verleden onder ogen te zien, bevindt Ghada zich in een situatie waarin ze oude relaties en uitdagingen moet aangaan die ze dacht achter zich te hebben gelaten. Terwijl ze aan deze onverwachte reis begint, wordt ze gedwongen om haar eigen innerlijke demonen onder ogen te zien. Ze twijfelt of ze de kracht heeft om haar verleden te overwinnen en haar spirituele reis naar Mekka te kunnen voltooien.

De film portretteert de emotionele reis van de hoofdpersoon en vraagt ons om na te denken over onze eigen wegen naar zelfkennis en spirituele voldoening.


FLIGHT 404 - Hani Khalifa - Egypt
FLIGHT 404 - Hani Khalifa - Egypt
FLIGHT 404 - Hani Khalifa - Egypt
FLIGHT 404 - Hani Khalifa
More films