Habib’s health deteriorates, bringing him together with Ahmed, his 15-year-old son from a previous marriage. Habib’s political past during the dictatorship in Tunisia has a dangerous impact on his present, as he goes through a crisis related to what he experienced before and after the revolution. Both Habib and Ahmed find themselves in a chaotic situation for which they are not prepared. Ahmed takes care of his father, while also trying to keep Habib safe.

Ghodwa is a social drama inspired by the reality of Tunisia. In his directorial debut, Dhafer l’Abidin describes a strong father-son relationship in which the roles are reversed. Aside from its political dimension, the film exudes great tenderness and explains the aspirations of an entire people in terms of social justice. The title and meaning of “Ghodwa” means not only tomorrow, but also “his hope”.

Ghodwa

Habibs gezondheid verslechtert, waardoor hij samenkomt met Ahmed, zijn 15-jarige zoon uit een eerder huwelijk. Habibs politieke verleden tijdens de dictatuur in Tunesië heeft een gevaarlijke invloed op zijn heden, omdat hij door een crisis gaat die verband houdt met wat hij voor en na de revolutie heeft meegemaakt. Zowel Habib als Ahmed bevinden zich in een chaotische situatie waarop ze niet voorbereid zijn. Ahmed zorgt voor zijn vader, terwijl hij ook probeert Habib veilig te houden.  

Ghodwa is een sociaal drama geïnspireerd door de realiteit van Tunesië. In zijn regiedebuut beschrijft Dhafer l’Abidin een sterke vaderzoonrelatie waarbij de rollen omgedraaid raken. Afgezien van zijn politieke dimensie straalt de film een grote tederheid uit en verklaart hij wat een heel volk nastreeft op het gebied van sociale rechtvaardigheid. De titel en betekenis van “Ghodwa” betekent niet alleen morgen, maar ook ‘zijn hoop’.