Title holder

Yehia, a famous football player, is married to Misk, a gynaecologist. The couple has been trying to have a baby since the beginning of their marriage. The long-awaited miracle has finally come, although with an unexpected twist, Yehia is the one who turns out to be pregnant. Will he survive this as a professional footballer?!

Titel houder

Yehia, een beroemde voetballer, is getrouwd met Misk, een gynaecoloog. Het stel probeert al sinds het begin van hun huwelijk een kindje te maken. Het langverwachte wonder is eindelijk gekomen, hoewel met een onverwachte wending Yehia degene is die zwanger blijkt te zijn. Zal hij dit als profvoetballer overleven?!