https://vimeo.com/712751913

Young oyster farmer Azzedine thinks he has the perfect way to propose to his girlfriend, up-and-coming TV actress Jess. But Jess tells Azzedine that she wants to interrupt their relationship.

He doesn’t give up and makes plans to win back his girlfriend through a dance performance choreographed by his girlfriend Lila.

It is a moving love story in which Azzedine learns more about herself.

Harde schaal, zachte schaal

De Jonge oesterboer Azzedine denkt dat hij de perfecte manier heeft om zijn vriendin, opkomende tv-actrice Jess, ten huwelijk te vragen. Maar Jess vertelt Azzedine dat ze hun relatie wil onderbreken.

Hij geeft niet op en maakt plannen om zijn vriendin terug te winnen door een dansvoorstelling die gechoreografeerd wordt door zijn vriendin Lila.

Het is een ontroerend liefdesverhaal waarin Azzedine meer leert over zichzelf.