The Syrian film “Joseph’s Journey” by director Joud Saeed sheds light on the forgotten victims of war and armed conflicts. The story follows grandfather Youssef, who is forced to flee his home with his grandson Ziad, childhood sweetheart Hajar, and her aunt. They end up in a refugee camp where they face exploitation and human trafficking. Despite the difficult circumstances, there is a glimmer of hope when Ziad is discovered for his football talent.


NL

De Syrische film “Joseph’s Journey” van regisseur Joud Saeed werpt licht op de vergeten slachtoffers van oorlog en gewapende conflicten. Het verhaal volgt grootvader Youssef, die gedwongen wordt zijn huis te ontvluchten met zijn kleinzoon Ziad, jeugdliefde Hajar en haar tante. Ze belanden in een vluchtelingenkamp waar ze geconfronteerd worden met uitbuiting en mensenhandel. Ondanks de moeilijke omstandigheden is er een sprankje hoop wanneer Ziad ontdekt wordt vanwege zijn voetbaltalent.