Syrian Muslims, Kurds and Jews live together in a small village on the Turkish border.

However, the arrival of a fanatical new primary school teacher causes division in the community; people who have always supported each other begin to distrust their neighbours. The teacher bans children from speaking Kurdish and insists on a collective worship of the president, a petty and toxic class dictatorship ensues

Buren

Syrische moslims, Koerden en joden leven samen in een klein dorpje aan de Turkse grens.

De komst van een fanatieke nieuwe leraar op de basisschool zorgt echter voor verdeeldheid in de gemeenschap; mensen die elkaar altijd hebben gesteund, beginnen hun buren te wantrouwen. De leraar verbiedt kinderen Koerdisch te spreken en dringt aan op een collectieve verering van de president, een kleinzielige en giftige klasse-dictatuur ontstaat.