Over


Het Arab Film Festival Rotterdam is een artistieke vrijplaats waar een genuanceerd beeld wordt getoond van de culturele, politieke, sociale en artistieke situatie in Arabische landen. We programmeren films rondom actuele thema's van de Arabische gemeenschap in Europa.
Het 
Arab Film Festival schept hiermee ruimte voor een open dialoog over kunst, mensenrechten, emancipatie en politieke vrijheid in Arabische landen en in Europa en specifiek in Nederland.
Voor Nederlanders met een Arabische achtergrond biedt het filmfestival de mogelijkheid betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in het land van herkomst op een andere manier dan via massamedia, moskee of eigen sociale kring. Het filmfestival zorgt met zijn programmering voor een aantrekkelijk filmfestival met een lage drempel voor stedelijke jongeren die de weg naar culturele evenementen niet makkelijk weten te vinden.
Met speciale workshops en masterclasses gegeven door teams van cineasten uit de Arabische wereld en uit Europa schenkt het Arab Film Festival nadrukkelijk aandacht aan talentontwikkeling. Vanuit dat oogpunt is er ieder jaar een speciaal programmaonderdeel voor experimentele films en aankomend talent.
Het Arab Film Festival wordt georganiseerd door Stichting WaaR Art and Culture.De stichting heeft ten doel:
Genuanceerde beeldvorming op cultureel en maatschappelijk gebied te bevorderen middels het produceren en/of inzetten van audiovisuele (AV) middelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het produceren en doen produceren van AV-producties;
b. het organiseren en doen organiseren van workshops, kunstfestivals, filmfestivals en andere activiteiten waar AV-media bij voorkeur één van de aanwezige kunstvormen is;
c. alle anderen visuele middelen die het doel bevorderen
De bestuursleden van de stichting zijn:
Drs. Christiaan van Schermbeek
Drs. Carla Tjon
Dr. Hans Kleinjan
Shariff Nasr
Het team van Arab Film festival bestaat uit:
Rosh Abdelfatah - artistiek directeur
Kirstin Feberwee - zakelijk directeur


Stichting WaaR Art and Culture


Adres: Postbus 23467, 3001 KL
Plaats: Rotterdam


KVK: 53196708
BTW: 850789448B01


IBAN: NL36 INGB 0005 2670 54Jaarrekening 2015 Stichting WaaR Art and CultureJaarrekening 2014 Stichting WaaR Art and CultureProfielschets bestuur Stichting WaaR Art and Culture
Het Arab Film Festival is een Algemeen Nut Beogende Instelling.Logo ANBI