Phone Breaker
Hamza Atifi - Morocco - 2023 - 25 min
Arabic spoken with English subtitles

To avenge his mother and rid his living space of invading telephones, Jalil, a washed-up employee, becomes the “Phone Breaker” and leads a ruthless vendetta against the telecommunications industry.

NL

Om wraak te nemen voor zijn moeder en zijn leefruimte te bevrijden van binnendringende telefoons, wordt Jalil, een afgeleefde werknemer, de “Telefoonbreker” en leidt hij een meedogenloze vendetta tegen de telecommunicatie-industrie.

Phone Breaker (25 min) - Hamza Atifi - Morocco
Phone Breaker (25 min) - Hamza Atifi - Morocco


More Shorts 2024