Q
Fri 31 May - 19:30

Jude Chehab - Lebanon- 2023 - 93’ min
Arabic & English spoken with English subtitles

Q directed by Jude Chehab, offers a compelling exploration of the director’s family dynamics intertwined with a secretive religious group. Blurring the lines between documentary and family narrative, Chehab delves into the intricacies of her mother’s expulsion from the organization, shedding light on the delicate balance between genuine faith and unquestioning loyalty.

As Chehab navigates the complexities of her family’s past involvement with the group, she uncovers deep emotional wounds and scars left behind. Through intimate interviews and personal reflections, the film exposes the profound impact of religious affiliation on familial relationships and individual identities.

NL

Q geregisseerd door Jude Chehab, biedt een boeiende verkenning van de complexe relatie van de regisseur met een geheime religieuze groepering in de vorm van een documentaire, vermomd als familiefilm. Door te graven in het pijnlijke vertrek van haar moeder uit de organisatie, onderzoekt Chehab de dunne scheidslijn tussen gezond geloof en blindelingse trouw, waarbij ze de emotionele littekens blootlegt die haar familie heeft opgelopen.

Terwijl Chehab de ingewikkelde betrokkenheid van haar familie bij de groep verkent, onthult ze diepe emotionele wonden, en de littekens die achterblijven. Via intieme interviews en persoonlijke beschouwingen legt de film de diepgaande impact bloot van religieuze betrokkenheid op familierelaties en individuele identiteiten.


Q - Jude Chehab - Lebanon
Q - Jude Chehab - Lebanon
Q - Jude Chehab - Lebanon

LantarenVenster
Otto Reuchlinweg 996 (Wilhelminapier)
3072 MD Rotterdam

Q - Jude Chehab - Lebanon
More films
FLIGHT 404 - Hani Khalifa - Egypt

Flight 404

Ladies Night
Sat 1 June – 19:15

FLIGHT 404 – Hani Khalifa – Egypt – 2024 – 92’ min
English & Arabic spoken with
English subtitles

Read More »
LYD - film by Rami Younis & Sarah Ema Friedland

LYD

Sat 1 June – 16:30

Rami Younis, Sarah Ema Friedland – Palestine – 2023 – 78’ min
Arabic spoken with English subtitles

Read More »