Shorts – 1
Othman - Ibn El Ballad - Hummus and Chips - Cultuur - Yallah, Yallah, Beenah

Othman

Khaled Zidan | Saudi Arabia | 2022 | 35 min
Arabic spoken with English subtitles

Othman works as a security officer in the parking lot of a government hospital and lives harmoniously with his cousin Fahd. However, events take a turn that shakes him out of his usual indifference and forces him to face reality.

NL
Othman werkt als beveiligingsbeambte op de parkeerplaats van een overheidsziekenhuis en leeft harmonieus samen met zijn neef Fahd. De gebeurtenissen nemen echter een wending die hem uit zijn gebruikelijke onverschilligheid schudt en hem dwingt de realiteit onder ogen te zien.

Ibn El Ballad

Tony El Ghazal | Jordan & Qatar | 2022 | 12 min
Arabic spoken with English subtitles

“Firas” is a comedic-dramatic film about a nine-year-old boy of Jordanian-Lebanese descent. After feeling like a stranger in Lebanon for years, Firas visits Jordan to renew his passport, hoping to finally experience a sense of belonging there. But he quickly discovers that the two neighbouring countries are entirely different. Determined to fit in, Firas goes to great lengths to prove that he can integrate. A touching and humorous film about identity, sense of home, and acceptance.

NL
“Firas” is een komisch-dramatische film over een negenjarige jongen van Jordaans-Libanese afkomst. Na zich jarenlang vreemd te hebben gevoeld in Libanon bezoekt Firas Jordanië om zijn paspoort te vernieuwen. Hij hoopt daar eindelijk een gevoel van thuiskomen te ervaren. Maar hij ontdekt al snel dat de twee buurlanden totaal verschillend zijn. Vastbesloten om ergens bij te horen, gaat Firas tot het uiterste om te bewijzen dat hij kan integreren. Een ontroerende en humoristische film over identiteit, thuisgevoel en acceptatie.


Hummus and Chips

Ahmed Moghazy | Egypt | 2022 | 14 min
Arabic spoken with English subtitles

Animation. Set against the backdrop of the COVID-19 lockdown, the grumpy racist grandma Margaret is lonely and anxiously waiting for her coronavirus test results. Then she makes the unusual decision to spend a whole day with her Arab neighbour, Bashar. Will this encounter go smoothly?

NL
Animatie. Tegen de achtergrond van de COVID-19 lockdown is de chagrijnige racistische oma Margaret eenzaam en wacht ze angstig op de uitslag van haar coronavirustest. Dan neemt ze de ongebruikelijke beslissing om een hele dag door te brengen met haar Arabische buurman, Bashar. Zal deze ontmoeting soepel verlopen?


Cultuur

Fairuz Ghammam | Belgium | 2022 | 15 min
Arabic & Dutch spoken with English subtitels

This short film unfolds in a continuous movement from private to public space and back. The film explores how many memories, storylines, and sounds can coexist side by side. It is a journey from one space to another, exploring everything in between. The film takes the viewer on a journey through different cultural experiences, offering a glimpse into the diversity and complexity of human interaction. From intimate moments in the private sphere to vibrant scenes in public space, “Cultuur” shows how these elements intertwine and influence each other.

NL
Deze korte film speelt zich af in een doorlopende beweging van de private naar de publieke ruimte en terug. De film onderzoekt hoeveel herinneringen, verhaallijnen en geluiden naast elkaar kunnen bestaan. Het is een wandeling van de ene naar de andere ruimte, waarbij alles wat zich daartussen bevindt wordt verkend. De film neemt de kijker mee op een reis door verschillende culturele ervaringen en biedt een glimp van de diversiteit en complexiteit van menselijke interactie. Van intieme momenten in de privésfeer tot bruisende scènes in de openbare ruimte laat “Cultuur” zien hoe deze elementen met elkaar verweven zijn en elkaar beïnvloeden.


Yallah, Yallah, Beenah

Mohammed Hammad | Saudi Arabia | 2022 | 19 min
Arabic spoken with English subtitels


We go away, down the rabbit hole, to a fun fantasy adventure with a creative and comedic documentary. A film enthusiast, whose home is a tribute to cinema, enjoys describing his collection to a documentary film crew, and suddenly, we find ourselves sliding through a wormhole. In a parallel universe, a group of pre-teen children are sent on a psychedelic mission to save humanity and escape the enchantment cast upon them by a witches’ coven.

NL
Weg gaan we, het konijnenhol in naar een leuk fantasieavontuur met een creatieve en komische documentaire. Een filmliefhebber, wiens huis een eerbetoon is aan de cinema, geniet ervan zijn verzameling te beschrijven aan een documentaire filmploeg, en plotseling vinden we onszelf door een wormgat te glijden. In een parallel universum worden een groep pre-tiener kinderen op een psychedelische missie gestuurd om de mensheid te redden en te ontsnappen aan de betovering die door een heksenkring op hen is gelegd.

More films

Under the Fig Trees

Special Mention Documentary Film Award RAFF 2023
Erige Sehiri | Tunisia, Switzerland & France | 2022 | 92 mins
Arabic spoken with English subtitles

Read More »

19B

Feature Film Awards of
Best Actor, Beste Director & Best Film
RAFF 2023
Ahmad Abdullah | Egypt | 2022 | 90 mins
Arabic spoken with English subtitles

Read More »

Inshallah a Boy

Best Actress Feature Film Award & Special Jury Prize of RAFF 2023
Amjad Al Rasheed | Jordan | 2023 | 1h 53m
Arabic spoken with English subtitles

Read More »