On My Father’s Grave

Best Short Film Award Raff 2023

Javahine Zentar I Morocco & France | 2022 | 24 minutes
Arabic & French spoken with English subtitles

Maine and her family accompany her father’s coffin to the small Moroccan village where he will be buried. Tomorrow, the men will take the body to the cemetery, while the women, according to tradition, wait at home. However, this is something Maine cannot accept. She is determined to accompany her father to his final resting place.

NL
Maine en haar familie begeleiden de doodskist van haar vader naar het kleine Marokkaanse dorp waar hij begraven zal worden. Morgen zullen de mannen het lichaam naar de begraafplaats brengen, terwijl de vrouwen, volgens de traditie, thuis wachten. Dat is echter iets wat Maine niet kan accepteren. Ze is vastbesloten om met haar vader mee te gaan naar zijn laatste rustplaats.

Hamza: Chasing the Ghost Chasing Me

Best Director Short Film Award RAFF 2023

Ward Kayyal | Palestine | 2022 | 18 minutes
Arabic spoken with English subtitles

After recovering from an illness, middle-aged Hamza resumes a habit he started when he was released from an Israeli prison 20 years ago. Every day, he goes into the forest to hunt the lion that the locals don’t believe exists.

NL
Na te zijn hersteld van een ziekte, hervat Hamza van middelbare leeftijd een gewoonte die hij begon toen hij 20 jaar geleden werd vrijgelaten uit een Israëlische gevangenis. Elke dag gaat hij het bos in om op de leeuw te jagen waarvan de lokale bevolking niet gelooft dat hij bestaat.


Abed

Abedalsalam Alhaj Jordan | 2022 | 10 min
Arabic spoken with English subtitles

Abed is a 9-year-old child who works at a restaurant with his violent father. One night, he confronts his extreme fear of the dark when he is forced to buy a pack of cigarettes for his father. Based on a true story.

NL
Abed is een 9-jarig kind dat samen met zijn gewelddadige vader in een restaurant werkt. Op een nacht wordt hij geconfronteerd met zijn extreme angst voor het donker wanneer hij gedwongen wordt een pakje sigaretten voor zijn vader te kopen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Trinou

Special Jury Mention Raff 2023

Nejb Kthiri | Tunisia & UK | 2022 | 15 min
Arabic spoken with English subtitles

Omar, a young boy, escapes from his deteriorating body and isolated life by traveling through dreams, which he creates from magazines his mother used to give him. When his stepfather insists his wife change her association with her son and stop giving him magazines, both mother and son take a decisive step.

NL
Omar – een jonge jongen – ontsnapt aan zijn aftakelende lichaam en afgezonderde leven door te reizen in dromen, die hij creëert uit tijdschriften die zijn moeder hem vroeger gaf. Wanneer zijn stiefvader er bij zijn vrouw op aandringt om haar omgang met haar zoon te veranderen en hem geen tijdschriften meer te geven, nemen zowel moeder als zoon een veelomvattende stap.


VHS Tape Replaced

Best Screenplay Award RAFF 2023

Maha Al-Saati | Saudi Arabia | 2022 | 18 min
Arabic spoken with English subtitels

The comedic film is set in 1987 and follows a young black Saudi man trying to impress a girl by imitating the music video of Crown, an iconic singer from that time.

NL
De film speelt zich af in 1987 en volgt een jonge zwarte Saudische man die indruk probeert te maken op een meisje door de muziekvideo van Crown, een iconische zanger uit die tijd, na te bootsen.