Somewhere in Between
Dahlia Nemlich - France, Egypt, Lebanon - 2023 - 15 min
Arabic spoken with English subtitles
Somewhere in Between (15 min) - Dahlia Nemlich

After sixty years of marriage, Elias and Christiane live together without actually living with each other. Elias’s disease has forced him into a solitary world, while Christiane’s obligations, responsibilities and routine, lock her in a lonely world of her own. Their love is that of memories. Wanting to reconnect one last time, they’ll find themselves in a world where time is frozen, where the atmosphere is warm and the music from their first encounter resonates around them.

NL

Na zestig jaar huwelijk leven Elias en Christiane samen zonder echt met elkaar te leven. De ziekte van Elias heeft hem in een eenzame wereld gedwongen, terwijl Christianes verplichtingen, verantwoordelijkheden en routine haar opsluiten in haar eigen eenzame wereld. Hun liefde bestaat uit herinneringen. In hun verlangen om nog één keer opnieuw verbinding te maken, bevinden ze zich in een wereld waar de tijd stil staat, waar de sfeer warm is en de muziek van hun eerste ontmoeting om hen heen resoneert.

Somewhere in Between (15 min) - Dahlia Nemlich - Lebanon
Somewhere in Between (15 min) - Dahlia Nemlich


More Shorts 2024
Closure (22 min) - Mooney Abu Samra - Jordan

Closure

Best Short Film Award
Closure – Mooney Abu Samra – Jordan
2023 – 23 min – Arabic spoken with English subtitles

Read More »