The Back Row
Sherif Mohsen - Egypt - 2023 - 117 min
Arabic spoken with English subtitles

A road movie, takes you on an intriguing journey as we follow the transformative adventure of a young man viewing the world through the narrow lens of limited life experience. Against the backdrop of a single day, this journey shatters all his preconceptions and leads him into a world of unexpected discoveries.

The film delves into the complex interplay of morality, where the boundaries between good and evil blur within the same person. Sometimes, aiding others in their pursuit of good deeds doesn’t necessarily entail reciprocity, as depicted by the protagonist’s journey.

From bustling cityscapes to rustic rural settings, and from the picturesque coastline to the enchanting city of Alexandria, the film takes viewers on an immersive exploration of Egypt’s diverse landscape.

NL

De film, een roadmovie, neemt je mee op een intrigerende reis waarbij we het transformatieve avontuur volgen van een jongeman die de wereld bekijkt door een nauwe lens van beperkte levenservaring. Tegen de achtergrond van één enkele dag doorbreekt deze reis al zijn vooroordelen en brengt hem in een wereld van onverwachte ontdekkingen.

De film duikt in het complexe samenspel van moraliteit, waarbij de grenzen tussen goed en kwaad binnen dezelfde persoon vervagen. Soms betekent het helpen van anderen bij hun streven naar goede daden niet per se wederkerigheid, zoals wordt afgebeeld door de reis van de hoofdpersoon.

Van bruisende stadsgezichten tot rustieke landelijke settings, en van de schilderachtige kustlijn tot de betoverende stad Alexandrië, neemt de film de kijkers mee op een meeslepende verkenning van het gevarieerde landschap van Egypte.

The Back Row - Sherif Mohsen - Egypt - 2024 - 117 min
The Back Row - Sherif Mohsen - Egypt - 2024 - 117 min
The Back Row - Sherif Mohsen - Egypt - 2024 - 117 min
More films

Arab Shorts 2024

Best Short Film Award
Closure – Mooney Abu Samra – Jordan

Various short films from Egypt, Morocco, Syria, Jordan & Saudi Arabia
Arabic spoken with English subtitles

Read More »
Q - Jude Chehab - Lebanon

Q

Jude Chehab – Lebanon- 2023 – 93 min – documentary
Arabic & English spoken with English subtitles

Read More »