An original French animated film. Three stories, three eras, three worlds. During ancient Egypt, a young king becomes the first black pharaoh deserving the hand of his beloved. In the French Middle Ages, a mysterious wild boy steals from the rich to give to the poor. In 18th-century Turkey, a prince who bakes delicious beignets and a princess escape the palace to experience their love.


NL

Een originele Franse animatiefilm. Drie verhalen, drie tijdperken, drie werelden. Ten tijde van het Oude Egypte wordt een jonge koning de eerste zwarte farao die de hand van zijn geliefde verdient. Tijdens de Franse Middeleeuwen steelt een mysterieuze wilde jongen van de rijken om aan de armen te geven. In het 18e-eeuwse Turkije ontsnappen een prins die heerlijke beignets bakt, en een prinses van rozen uit het paleis om hun liefde te beleven.