In Aden, Yemen, Ahmed and Isra’a struggle with their financial situation after losing their jobs in the economic crisis. Faced with Isra’a’s unexpected pregnancy and a forced move to a dilapidated house, they consider abortion. While Ahmed insists, Isra’a shows doubts.
The Burdened is based on a true story and tackles burning and sensitive social issues, from the Yemeni economic crisis to faith and abortion. In a conservative country like Yemen, such themes are an even more provocative challenge, calling out the difficulties faced by one of the poorest countries in the world.


NL:
In Aden, Jemen, worstelen Ahmed en Isra’a met hun financiële situatie na het verliezen van hun banen tijdens de economische crisis. Geconfronteerd met Isra’a’s onverwachte zwangerschap en verplichte verhuizing naar een vervallen huis, overwegen ze abortus.
Terwijl Ahmed aandringt, toont Isra’a twijfels. The Burdened is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en behandelt brandende en gevoelige sociale kwesties, van de economische crisis in Jemen tot geloof en abortus. In een
conservatief land als Jemen zijn dergelijke thema’s nog uitdagender en provocerender, en brengen ze de moeilijkheden aan het licht waarmee een van de armste landen ter wereld te kampen heeft.

Date: Tuesday, 23 August

Time: 21:15 uur

Location:
Brutus in Rotterdam
West Keilestraat 10
3029 BS Rotterdam

The Burdend