What remains of a country ravaged by decades of wars? Iraqi filmmaker Ahmed Abd was nine years old when his country was attacked in 2003. To distract himself, he wrote four stories about superheroes who would save him. In The Fifth Story, he abandons that illusion. The film shows how different generations still carry the war within themselves. A teenage boy can’t get the image of dead bodies out of his mind. A young woman recounts her battle against IS with Kurdish forces. An older man remembers exactly what the victims looked like who he had to bury.

These are often confrontational stories, sometimes accompanied by archive footage, of the four wars Iraqis experienced over the past 40 years. In his fragmentary style, Abd also regularly takes more poetic routes, with dreamy shots of murky water or bare feet walking through the forest. Beyond all the physical and mental devastation, The Fifth Story thus also gently opens a door to beauty and contemplation.

NL

Wat blijft er over van een land dat decennialang is geteisterd door oorlogen? De Iraakse filmmaker Ahmed Abd was negen jaar toen zijn land in 2003 werd aangevallen. Ter afleiding schreef hij vier verhalen over superhelden die hem zouden redden. In The Fifth Story geeft hij die illusie op.

Met deze film laat Abd zien hoe verschillende generaties de oorlog nog altijd met zich meedragen. Een tienerjongen krijgt het beeld van dode lichamen niet uit zijn hoofd. Een jonge vrouw vertelt over haar gevecht tegen IS met de Koerdische strijdkrachten. Een oudere man weet nog precies hoe de slachtoffers eruitzagen die hij moest begraven.

Het zijn vaak confronterende verhalen, soms vergezeld door archiefbeelden, van de vier oorlogen die Irakezen de afgelopen veertig jaar meemaakten. In zijn fragmentarische stijl slaat Abd geregeld ook meer po√ętische wegen in, met dromerige shots van troebel water of blote voeten die door het bos wandelen. Naast alle fysieke en mentale verwoesting zet The Fifth Story zo ook voorzichtig een deur open naar schoonheid en contemplatie.