Workshop A Cinematic History of Iraq and Palestine

Beleef de magie van de Arabische cinema!

Arabian Film Nights is een initiatief van het Rotterdam Arab Film Festival en biedt elke maand een zorgvuldig samengesteld programma van films die een kijkje geven in de Arabische wereld, gehost in een setting die de sfeer van de Arabische cultuur weerspiegelt. Dit initiatief biedt niet alleen een platform voor het bekijken van films, maar creëert ook ruimte voor diepgaande gesprekken met kenners over de thema’s en verhalen die in elke film naar voren komen. Door het delen van verhalen die inzicht geven in de Arabische cultuur en ervaringen, streven we ernaar om een brug te slaan tussen twee culturen en een beter begrip te bevorderen. 

Wij nodigen iedereen uit om samen met ons deze verhalen te verkennen, in een bescheiden opzet die de diversiteit en complexiteit van de Arabische wereld belicht. Het is ons doel om de veelzijdigheid van de Arabische cinema te delen en de unieke verhalen die het te bieden heeft, te vieren. Kom en ontdek met ons de persoonlijke verhalen die elke maand weer een nieuw perspectief op de Arabische wereld bieden. 

Locaties:

LantarenVenster
Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam

Cinema De Vlugt
Burgemeester de Vlugtlaan 125, 1063 BJ Amsterdam

Big Little Women- - Nadia Fares - Egypt
April:
"Big Little Women"

Egypt - Nadia Fares

Over drie generaties vrouwen die strijden tegen patriarchale normen in Egypte en Zwitserland.

Film Page

May:
"A Summer in Boujad"

Morocco - Omar Mouldouira

Een Marokkaanse film die de complexiteit van familiebanden en de zoektocht naar een nieuw thuis verkent.

Film Page

June:
"The Teacher"

Palestine - Farah Nabulsi

Over de Palestijnse schoolleraar Basem die na een persoonlijk verlies een onverwachte band smeedt.

More about the film

Guardian of the National Memory 

Thursday, 7th September at 11:00 AM at Verhalenhuis Belvédère

A panel discussion and film seminar featuring director Kassem Hawal and Dr. Dhea Subhee from UNESCO Iraq.

We invite film enthusiasts and the general public of the festival to attend this captivating seminar and delve into collective memories, especially those of the Iraqi people.

Most countries pay extraordinary attention to their written and visual memory, especially to documents that have been cinematographically recorded since the advent of moving images. Peoples who lose their memory, lose their history. History gives geography cultural significance, and based on this, peoples around the world build their future.

Given the political situation in Iraq and the decline of the Arab reality in recent decades, written, auditory, and visual documents – both photographic and filmic – have been exposed to theft and damage due to improper storage conditions.

The Rotterdam Arab Film Festival focuses on visual memory. A seminar will be held on the experience of saving the Iraqi memory. The Iraqi filmmaker and writer Kassem Hawal, who resides in the Netherlands, has taken the initiative to preserve the history of his country and has succeeded in establishing an Iraqi museum for the preservation of Iraqi archives with the support of the Iraqi prime minister, the Iraqi military, and with the approval and support of UNESCO.

NL


Het Iraakse Filmarchief: Bewaarder van het Nationale Geheugen

Een paneldiscussie en filmseminar met regisseur Kassem Hawal en Dr. Dhea Subhee van UNESCO Irak.

We nodigen filmliefhebbers en het algemene publiek van het festival uit om dit boeiende seminar bij te wonen en zich te verdiepen in de collectieve herinneringen, met name die van het Iraakse volk. De meeste landen besteden buitengewone aandacht aan hun geschreven en visuele geheugen, vooral aan de documenten die cinematografisch zijn vastgelegd sinds het ontstaan van bewegend beeld.

Volkeren die hun geheugen verliezen, verliezen hun geschiedenis. Geschiedenis verleent geografie cultureel belang, en op basis hiervan bouwen volkeren wereldwijd hun toekomst op.

Gezien de politieke situatie in Irak en de achteruitgang van de Arabische realiteit in de afgelopen decennia, zijn geschreven, auditieve en visuele documenten – zowel fotografisch als filmisch – blootgesteld aan diefstal en schade door ongeschikte opslagomstandigheden.

Het Rotterdam Arab Film Festival schenkt aandacht aan het visuele geheugen. Er zal een seminar worden gehouden over de ervaring van het redden van het Iraakse geheugen. De in Nederland wonende Iraakse filmmaker en schrijver Kassem Hawal heeft het initiatief genomen om de geschiedenis van zijn land te behouden en is erin geslaagd een Iraaks museum op te richten voor het behoud van Iraakse archieven met steun van de Iraakse premier, het Iraakse leger en met goedkeuring en steun van UNESCO.