A social worker in a prison writes reports on the psychological state of the inmates. In prison he meets an old classmate, who has become a successful businessman.
He invites him to a party, where he meets his old friends. He realizes that he is a failure and needs to rethink his life.


De Andere (Wahed Tany)

Een maatschappelijk werker in een gevangenis schrijft rapporten over de psychische toestand van de gedetineerden. In de gevangenis ontmoet hij een oude klasgenoot, die een succesvol zakenman is geworden.
Hij nodigt hem uit voor een feestje, waar hij zijn oude vrienden ontmoet. Hij beseft dat hij een mislukkeling is en zijn leven opnieuw moet overdenken.