Discussion: The image of women in Arab cinema

Wednesday at 11 AM – Verhalenhuis Belvedere

A panel discussion and film seminar featuring three leading stars from the Arab film industry, Hana Shiha, Dalia El Behery and Nisrin Erradi, moderated by the beloved Moroccan TV host; Fatema Nouali.

The recent surge of female talent in the Arab film industry has led to a significant shift in the portrayal of women. The stereotypical image, which for many in the West is synonymous with the Middle East and North Africa, is gradually being replaced by narratives that present a more nuanced, realistic portrayal of women’s lives in these regions.

With the screening of a short film by Hana Shiha setting the stage, the day promises deep discussions, introspection, and a celebration of the female talent making its mark on the film industry. The release of a book, published in collaboration between the Rotterdam Arab Film Festival and the Aswan Women Film Festival, with festival director Hassan Aboelela in attendance, further emphasizes the importance and growing impact of women in Arab cinema.

With films like “Big Little Women“, “Riverbed“, and “Inshallah a Boy“, highlighting the unique experiences of women across different Arab countries, the diversity and richness of Arab film culture are celebrated.

This event is more than just a film screening or panel discussion. It’s a celebration of their achievements, their stories, and their indelible impact on the world of cinema.


NL

Het beeld van vrouwen in Het Arabische Cinema

Een paneldiscussie en filmseminar met drie toonaangevende sterren uit de Arabische filmwereld, Hana Shiha, Dalia El Behery en Nisrin Erradi, onder leiding van de geliefde Marokkaanse tv-presentatrice Fatema Nouali,

De recente golf van vrouwelijk talent in de Arabische filmwereld heeft geleid tot een significante verschuiving in de manier waarop vrouwen worden afgebeeld. Het stereotiepe beeld, dat voor velen in het Westen synoniem is aan het Midden-Oosten en Noord-Afrika, wordt langzaam vervangen door verhalen die een genuanceerder, realistischer beeld van het leven van vrouwen in deze regio’s presenteren. 

Met de vertoning van een korte film door Hana Shiha, wordt de toon gezet voor een dag van diepgaande discussies, introspectie en een viering van het vrouwelijke talent dat zijn stempel drukt op de filmindustrie. Ook de release van een boek dat wordt uitgebracht door het Rotterdam Arab Film Festival in samenwerking met Het Aswan Women Film Festival, met de aanwezigheid van festivaldirecteur Hassan Aboelela, onderstreept het belang en de groeiende impact van vrouwen in de Arabische cinema
Met films als “Big Little Women“, “Riverbed” en “Inshallah a Boy“, die de unieke ervaringen van vrouwen in verschillende Arabische landen belichten, wordt de diversiteit en rijkdom van de Arabische filmcultuur gevierd. 

Dit evenement is meer dan alleen een filmvertoning of een panel discussie. Het is een viering van hun prestaties, hun verhalen en hun onuitwisbare impact op de wereld van de cinema.