The Women in Block J
Mohamed Nazif - Morocco - 2019 - 95 min.

Three patients and a nurse from the psychiatric ward in Casablanca confront each other about their suffering. A strong friendship forms and they decide to escape with each other. What follows are a few nightly escapades that slowly lead them back to a normal existence. In their night journeys outside the sanitarium, the drama evolves behind each character.
The Women in Block J by Mohamed Nazif is an ode to women from different social backgrounds. The characters bond together through the pain of mental illness and are able to support each other in unique ways.

De vrouwen in blok J

Drie patiënten en een verpleegster van de psychiatrische afdeling in Casablanca confronteren elkaar met hun lijden. Er vormt zich een sterke vriendschap en ze besluiten met elkaar te ontsnappen. Wat volgt zijn enkele nachtelijke escapades die hen langzaam weer richting een normaal bestaan leidt. In hun nachtreizen buiten het sanatorium evolueert het drama achter elk personage.
The Women in Block J van Mohamed Nazif is een ode aan vrouwen met verschillende sociale achtergronden. De personages hechten zich samen via de pijn van een psychische aandoening en zijn in staat om elkaar op een unieke manier te ondersteunen.

The Women in Block J - Mohamed Nazif