A creative documentary, romantic drama, and melodrama all in one. Erige Sehiri follows a group of women in Tunisia who pick fruit and share their complex relationships and emotions during their daily work. The main character is Fide Fdhili, a woman who openly rebels against traditions and flirts with the male supervisor. The film shows the changing times in Tunisia and highlights the future of women in the country. With every glance or frown, there is a sense of change.

NL

Een creatieve documentaire, romantisch drama en melodrama ineen. Erige Sehiri volgt een groep vrouwen in Tunesië die fruit plukt, en hun complexe relaties en emoties tijdens het dagelijkse werk deelt. De hoofdpersoon is Fide Fdhili, een vrouw die openlijk haar verzet tegen tradities uit en flirt met de mannelijke opzichter. De film laat de veranderende tijden in Tunesië zien en belicht de toekomst van vrouwen in het land. Met elke blik of frons is er een gevoel van verandering.