fbpx
Vacancies

The Rotterdam Arab Film Festival (RAFF) hosts a series of events year-round that highlight and celebrate the vibrant diversity of Arab cinema. The culmination of these activities is a multi-day festival held in Rotterdam during the spring season.

RAFF is dedicated to presenting an equitable portrayal of the Arab world, providing a platform especially for emerging filmmakers from the Middle East and North Africa. Through its initiatives, RAFF fosters cultural exchange and mutual understanding between the Netherlands and the Arab region, fostering dialogue and connection among diverse communities.

Treasurer

For 4 to 8 hours per quarter | Unpaid position | Closing date: 30-04-2024

The Waar Art & Culture Foundation, responsible for RAFF, is seeking a:

Treasurer 4 to 8 hours per quarter

Are you looking for a challenging role where you can make a significant contribution to the organisational development and financial health of a foundation?

Then the position of Treasurer for RAFF might be of interest to you.

As Treasurer, you will work closely with the management to ensure organizational development in terms of personnel and administrative processes. Your responsibilities include managing the foundation’s finances, overseeing the budget, financial year planning, and quarterly and annual reports prepared by the business leader.

In addition to financial management, you will also contribute to the success of the annual program, both in production and financially. You will attend board meetings and play an active role in policy formation.

We are looking for someone who is accurate, proactive, and communicatively adept, with a passion for finance and organisational talent.

 • Bachelor’s or Master’s degree level of education, preferably with a background in finance, economics, or business administration.
 • Experience in financial management; the foundation uses Exact Online as accounting software.
 • Experience as an accountant, financial manager, business leader, etc., preferably with sensitivity to a non-profit or arts and cultural organization.
 • Affinity and/or interest in film and culture, particularly Arab cinema and Arab culture, is desirable but not required.

The position will require approximately 4 to 8 hours per quarter. The board meets on average once per quarter, and you will also be irregularly available as a sounding board for the business leader.

 • An inspiring role within a dynamic and culturally diverse organization.
 • Room for personal development and expanding your network within the cultural sector and the Arab world.
 • Expense reimbursement and the opportunity to attend film screenings and events.
 • A term of appointment of three years, with the possibility of extension.

Does this sound interesting?

Apply now and become part of our enthusiastic team dedicated to representing the Arab world in the Netherlands.

Send your cover letter and CV to bestuur@arabfilmfestival.nl, attention Ali al-Jaberi, before April 30, 2024.

Does this sound interesting?
Apply now and become part of our enthusiastic team dedicated to representing the Arab world in the Netherlands.

Apply by filling out the application form below and uploading your cover letter and CV before April 30, 2024.

Penningmeester

Voor 4 tot 8 uur per kwartaal | Onbetaalde positie | Sluitingsdatum: 30-04-2024

Stichting Waar Art & Culture, verantwoordelijk voor het RAFF, is op zoek naar een

Penningmeester 4 tot 8 uur per kwartaal

Ben jij op zoek naar een uitdagende rol waarin je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de organisatorische ontwikkelingen en financiële gezondheid van een stichting?

Dan is de positie van Penningmeester voor het RAFF wellicht interessant voor je.

Als Penningmeester werk je nauw samen met de directie om te zorgen voor de organisatorische ontwikkelingen op het gebied van personeel en administratieve processen. Jouw verantwoordelijkheden omvatten onder andere het beheer van de financiën van de stichting, waarbij je de begroting, financiële jaarplanning, kwartaal- en jaarrapportages controleert die zijn opgesteld door de zakelijk leider.

Naast het financiële beheer draag je ook bij aan het succes van het jaarlijkse programma, zowel productioneel als financieel. Je woont bestuursvergaderingen bij en hebt een actieve rol bij de beleidsvorming.

We zoeken iemand die nauwkeurig, proactief en communicatief vaardig is, met een passie voor financiën en organisatorisch talent.

De functie is onbezoldigd.

 • Hbo of wo werk- en denkniveau, bij voorkeur met een achtergrond in financiën, economie of bedrijfskunde.
 • Ervaring met financieel beheer, de stichting werkt met Exact Online als boekhoudprogramma.
 • Ervaring als accountant, financieel manager, zakelijk leider et cetera, en bij voorkeur met sensitiviteit voor een non-profit of kunst- en culturele organisatie.
 • Affiniteit en/of interesse in film en cultuur, met name Arabische cinema en de Arabische cultuur is fijn, maar geen vereiste.

De functie zal voor circa 4 tot 8 uur per kwartaal zijn. Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per kwartaal, daarnaast ben je onregelmatig beschikbaar als klankbord voor de zakelijk leider.

 • Een inspirerende rol binnen een dynamische en cultureel diverse organisatie.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het uitbreiden van je netwerk binnen de culturele sector en de Arabische wereld.
 • Een onkostenvergoeding en mogelijkheid tot het bijwonen van filmvoorstellingen en evenementen.
 • Een termijn van benoeming van drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Klinkt dit interessant?
Solliciteer dan en word onderdeel van ons enthousiaste team dat zich inzet voor de representatie van de Arabische wereld in Nederland.

Solliciteer door het invullen van het onderstaande sollicitatieformulier en het uploaden van je motivatiebrief en CV graag vóór 30 april 2024.

Application form


* Please ensure that both uploaded files are in either .doc, .docx (Word) format, or in PDF format.