Rotterdam Arab Film Festival
is op zoek naar een:

Zakelijk leider

De functie:

• De zakelijk leider is verantwoordelijk voor het financieel beheer, stelt de jaarbegroting op, rapporteert daarover aan het bestuur en bewaakt de voortgang.
• De zakelijk leider voert het management van de organisatie en onderhoudt daarvoor contacten met samenwerkingspartners, culturele instellingen, overheden en subsidiënten.
• Samen met de artistiek leider is de zakelijk leider medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de plannen, producties en de exploitatie voor de middellange termijn.
• Tot slot is de zakelijk leider verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en geeft daar vorm en sturing aan.

Gevraagde kwalificaties:

• De zakelijk leider beschikt over strategisch inzicht en is communicatief.
• Zij/hij is schrijfvaardig, ook in het Engels.
• Zij/hij is bestuurlijk en cultureel sensitief en opereert vanuit een effectief netwerk in de kunsten, met name in de gemeente Rotterdam.
• Zij/hij beheerst de financiële aspecten (fiscaal, exploitatie, verslaglegging, fondsenwerving, rapportages) van een kleine dynamische organisatie.
• Zij/hij zoekt de dialoog, zowel intern als extern.
• Zij/hij weet voor de belangen van het Rotterdam Arab Film Festival collegiaal en zelfstandig zijn/haar weg te vinden.
• Affiniteit met film in het algemeen en specifiek voor de West-Aziatische, Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse is een pré.

Wij bieden:

Een contract in eerste instantie voor een jaar op freelance basis, met perspectief op verlenging.
Het honorarium voor een 10-urige werkweek bedraagt 10 procent van onze jaarlijkse subsidie en is uit te breiden, afhankelijk van de te werven gelden naast de subsidie die al het AFF al beschikt van de gemeente Rotterdam voor het meerjarenbeleid.

Plaats: Rotterdam
Sluitingsdatum: 12-09-2021

Stuur je motivatie en CV naar:
info@arabfilmfestival.nl 
t.a.v. Carla Tjon.

Rotterdam Arab Film Festival

Het jaarlijkse Rotterdam Arab Film Festival geeft een beeld van de diversiteit en zeggingskracht van de cinema uit de Arabische wereld. We bieden een overzicht van het actuele filmaanbod naast een selectie uit de cinemahistorie. Ons festivalprogramma krijgt kader door lezingen, inleidingen en gesprekken. Gedurende het jaar bieden wij onze programma’s ook aan in andere steden.

We onderscheiden ons met diversiteit in programmering én publiek door:

– films van artistieke kwaliteit te bieden die verrassen, ontroeren, ontregelen en
inspireren.
– meerdere perspectieven van de Arabische wereld aanbieden met comedy, drama, realistische en persoonlijke films die een ander beeld geven dan wat we normaliter in het nieuws zien.
– de Arabische cinema in een context te zetten die meer achtergrondinformatie geeft en bezoekers weet te verrassen.
– bruggen te slaan tussen disciplines, publieksgroepen en artiesten.
– een podium te zijn voor nieuwe talenten.

In het tweede coronajaar hebben we als alternatief het online cinemaplatform 
www.cmena.nl opgericht.